XII. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny 2024 – Győrvár

XII. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny 2024 – Győrvár

 

   Nevezési határidő: 2024. január 31., 16:00

   Bírálat: 2024. február 2., 12:00

   Eredményhirdetés: 2024. február 10., 13:00

  9821 Győrvár, Rendezvénytér

   link

XII. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny

Versenykiírás

Verseny Fővédnöke:

Majthényi László

/A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke/

Verseny Védnöke:

Mihályi László

/A Pálinka Nemzeti Tanács Elnöke/

Versenyigazgató:

Krizl Edit

/Okleveles Pálinkamester/

A részvétel feltételei:

Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, illetőleg a Jövedéki adóról szóló 2016. évi LXIII. törvény szerinti párlatokkal lehet, a Versenyszabályzatban megadott előírások alapján, nyolc kategóriában:

Alma termésű pálinkák/párlatok
Csonthéjas termésű pálinkák/párlatok
Bogyó termésű pálinkák/párlatok
Vad termésű pálinkák/párlatok
Szőlő pálinkák/párlatok
Törköly pálinkák/párlatok

Ágyas pálinkák

Egyéb pálinka/párlat fajták

A nevezési lap a Vas Megyei bérfőzést végző szeszfőzdékben, vagy a verseny témafelelőseivel történő egyeztetést (30/3008155; 20/9373236; 30/9573111) követően vehető át, de kérésre elektronikus úton is igényelhető.

A nevezési lap, valamint a fontos tudnivalók a verseny hivatalos honlapján a www.vasmegyeipalinkaverseny.hu oldalon elérhetők.

A versenyen indulóknak pálinka, párlat fajtánként két palack mintát – 2 * 0,5, vagy 0,35 literes palackban – kell eljuttatniuk a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület által meghatározott, alábbi címekre.

Személyesen leadva a 9700. Szombathely, Mártírok tere 1. szám alatt

az Agora Savaria Filmszínházban üzemelő Cinema Café-ban

9.00 órától 16.00 óráig

illetve eljuttatható postán, vagy futárszolgálat útján a

Nagy Pálinka Manufaktúra Kft. Egyházasrádóc, Kossuth u. 150. szám alatti címére.

Egyéb esetben a verseny témafelelősinél lehet jelentkezni a fent felsorolt telefonszámokon és egyeztetést követően tudunk a minták leadásáról intézkedni.

Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával, párlattal indulhat.

A minták eredetét igazolni kell!

A minták beküldésre és átvételére nyitva álló határidő:

2024. január 24. (szerda) 9.00 – 2024. január 31. (szerda) 16.00

A beküldési határidő után nem fogadunk el mintákat!

Nevezési díj 1000,- Ft/termék

A nyilvános érzékszervi zsűrizés időpontja: 2024. február 2. napja 12.00 óra

Helyszín: Agora Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.

A verseny kiírója, rendezője: Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület

A verseny célja:

 • a pálinka, mint Hungaricum népszerűsítése,

 • a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése,

 • a pálinka és párlatok kulturált fogyasztásának népszerűsítése,

 • a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek közlésén keresztül,

 • a pálinkával és párlattal kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása,

A verseny meghirdetésének köre:

 • Magyarországon innen és a határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők.

A versenyre benevezett pálinkák, párlatok minősítése:

 • A legjobb pálinka, valamint a legjobb párlat.

Ezen termékeket megőrzendő „kincsként” elhelyezzük az Egyesület pálinka vitrinébe a 2024. év versenyéhez kötődően.

 • Vas Megyei Pálinkaverseny Legjobb Pálinkája.

 • Vas Megye Legjobb Pálinkája.

 • Kategóriánként Champion-díjas pálinka, párlat.

 • Legjobb bérfőzött párlat.

 • Legjobb magánfőzött párlat.

 • Reményi Tibor emlékdíj a legjobb törköly pálinka/párlat

 • Arany-, ezüst-, bronzérem.

 • Társadalmi zsűri különdíj: Az aranyérmet szerzett pálinkák/párlatok közül Vas Vármegye prominens személyiségei választják ki a Társadalmi zsűri legjobb pálinkáját.

 • A legjobb bérfőzött és magánfőzött párlat kategóriájának győztesei egy szakmai úton vehetnek részt az egyesület szervezésében

A bírálatra benyújtandó mintákat az alábbi megjelöléssel kell szerepeltetni:

 • a résztvevő neve és címe
 • a minta pontos fajta megnevezése
 • (gyümölcs/törköly/ágyas pálinka, vagy párlat)
 • évjárat
 • alkoholtartalom
 • Adóraktár engedélyese esetén: Jöt. szerinti pálinkát előállító adóraktár engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a verseny rendezőjének nevére kiállított számviteli okmánnyal és zárjeggyel igazolja.

 • Bérfőzetőnél: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; Jöt. szerinti bérfőző, a140. § (8) bekezdésében meghatározott származási igazolással igazolja az előállított párlat származását.

 • Magánfőzőnél: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;” 2016 január 1. előtt előállított párlat esetén az átalányadó befizetéséről szóló igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-2020 között előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni. 2021 január 1-től a NAV által kiadott magánfőzöttpárlat-származási igazolással kell a minta eredetét bizonyítani.

 • Külföldről: Nevezni a 2019/787 EU rendeletben foglaltak szerint gyümölcs- törköly- seprő- borpárlat termékekkel lehet. A terméket származását és a jövedéki adó megfizetését (zárjeggyel, vagy egyéb a küldő országban érvényben lévő módon) igazolni kell.

A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

Bírálat:

A Versenyre nevezett Minták érzékszervi minősítését a Pálinkabírálók végzik.

A Versenyen az érzékszervi minősítést végző bírálókat a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület kéri fel, munkájukat a Versenyigazgató irányítja.

A Pálinkabírálók munkájában való részvétel feltétele, hogy a bíráló a minősítés napján a színvonalas bírálatot akadályozó megbetegedésben nem szenvedhet.

A Pálinkabírálók a vizsgált mintákat az objektivitásra törekedve, nem az egyéni ízlésre irányulva, pártatlanul, a legjobb tudásuk szerint, a teljes hitelességre törekedve minősítik.

A Pálinkabírálók a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben csak a Versenyigazgató adhat.

Minősítés:

A pálinkák minősítése a Pálinkabírálók által egyénileg történik.

Az érzékszervi minősítés alatt a Pálinkabírálók egymással semmilyen módon nem kommunikálhatnak, mivel ellenkező esetben zavarják a másik Pálinkabíráló munkáját. A mintáról kialakult benyomásukat nem oszthatják meg a többi Pálinkabírálóval.

Amennyiben a Pálinkabírálóknak kérdésük van, úgy azt csendesen jelzik a Versenyigazgató felé.

A Pálinkabíráló nem rendelkezhet másolattal, feljegyzéssel vagy kivonattal a bírálati lapról.

Minden mintát legalább három Pálinkabíráló minősít, egymástól függetlenül.

A leírásnak tartalmazni kell a tételek részletes jellemzőit.

A vizsgálatra kerülő minták sorrendjét a Versenyigazgató előre köteles meghatározni.

Az Érzékszervi minősítés során valamennyi Pálinkabíráló az általa vizsgált mintákról Bírálati lapot tölt ki, melyen saját szakmai véleményét fogalmazza meg.

A minták benevezett fajtájáról és alkoholtartalmáról minden bírálat esetében a Pálinkabírálók tájékoztatásra kerülnek.

A Bírálati lapon a következő adatok kerülnek feltüntetésre:

 • a Minta sorszáma,

 • a versenykategória Fő- és Alkategória szerinti megnevezésben,

 • a pálinka/párlat, fajtája faj, illetve — amennyiben a nevező a nevezési lapon és a csomagoláson feltüntette – fajta megnevezéssel, de egyedi megnevezések nem szerepelhetnek benne,

 • alkoholfok (48 V/V % alatti, aminek jelzése: „<48″, illetve 48 V/V %-al egyező vagy a feletti, amelynek jelzése: „48=<“).

Bírálati pontozás:

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és párlat Versenyen a Pálinkabírálóknak a minősítések jelenlegi legelterjedtebb rendszere szerint, a 20 pontos bírálati módszerrel kell minősíteni a nevezett mintákat.

Ennek megfelelően az egyes Minták

 • illattisztaságára max. 3 pont, (1-3-ig pontozva)
 • illatkarakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)
 • az íz tisztaságára max. 3 pont, (1-3- ig pontozva)
 • az íz karakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)
 • a harmóniájára max. 4 pont (1-4-ig pontozva)

adható a minősítés során.

A pontozással szembeni elvárás:

 • Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható és a pontozást írásban indokolni kell, indokolás nélkül a minősítés érvénytelen.

 • Az indokolásban alkalmazni kell azokat a szakkifejezéseket, amelyekkel az egyes tulajdonságok pontosan körülírhatóak.

 • A minősítés közben a széles körű szakmai követelmények szerinti „pozitív bírálatot” kell alkalmazni, amely azt jelenti, hogy a hibátlan Minták esetében pozitív íz, illat és harmónia jellemzőket pontokban megnyilvánultan jutalmazni kell.

A minták a beérkezéstől a kóstolás befejezéséig teljes anonimitást élveznek, melyről a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület által kijelölt személy felel.

A Verseny lebonyolításához, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmailag felkészült és elégséges számú Technikai személyzet biztosítása az Egyesület feladata.

A Technikai személyzet tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben a Versenyigazgató adhat.

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában közreműködik, nem lehet Pálinkabíráló.

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és párlat Versenyen minősítési kategóriái:

 • Aranyminősítés: 18-20 pont,

 • Ezüstminősítés: 16-17 pont,

 • Bronzminősítés: 14-15 pont

M.1.1. A minta Versenyen elért minősítését a Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján számított minősített többség határozza meg, az alábbi feltételekkel:

Az azonos mintát minősítő Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján először a minta M.1. pontba történő besorolása kerül megállapítása, amely abban az esetben lehetséges:

 • amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá

 • a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség – a 13 pont vagy az alatti pontszámok 13 pontnak minősülnek -.

M.1.2. Amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség, úgy a minta végleges pontja:

 • mindhárom Pálinkabíráló által történő azonos kategóriába sorolása esetén az, amelyre legalább kettő Pálinkabíráló minősítette a mintát, vagy

 • amennyiben két Pálinkabíráló által azonos kategóriába, de a harmadik Pálinkabíráló másik kategóriába minősítette az adott mintát, úgy a minta végleges pontja az azonos kategórián belüli minősítés alsó vagy felső pontja attól függően, hogy a harmadik Pálinkabíráló milyen irányba minősítette a mintát. A harmadik Pálinkabíráló lefelé történő minősítése esetén a kategória alsó pontértéke, a felfelé történő minősítése esetén a kategória felső pontértéke az adott minta pont szerinti minősítése. Ez a pont nem alkalmazandó az M.1.4. pont esetében.

M.1.3. Amennyiben legalább két Pálinkabíráló aranyminősítésűnek minősítette a mintát, és a harmadik Pálinkabíráló minősítése szerint a minta legalább ezüstminősítésű, akkor a minta versenyminősítése aranyminősítés. Amennyiben a harmadik Pálinkabíráló minősítése bronzminősítés, akkor az M.1.5. alapján kell eljárni.

M.1.4. Amennyiben a minta kategória szerinti minősítése aranyminősítés, a minta végleges pontja a három Pálinkabíráló által adott pontok, alapján a Fő- és alkategóriánkénti azon minták:

 • 20 pontosak, Amelyeket legalább két Pálinkabíráló 20 pontosnak minősített.

 • 19 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 19 pontosnak minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 19 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 18 pontosra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 18 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.

 • 18 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 18 pontosnak minősítette a mintát, a harmadik Pálinkabíráló ettől eltérő pontra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 19 pontra, egy Pálinkabíráló 18 pontra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.

M.1.5. Amennyiben az M.1.1. – M.1.4. pontokban rögzítettek szerint valamelyik feltétel, a három Pálinkabíráló minősítésének figyelembevételével nem teljesül, úgy további két Pálinkabírálónak kell minősíteni a mintát.

Ezt követően az azonos minta öt minősítése közül a legnagyobb és a legkisebb érték figyelmen kívül hagyásával az M.1.1. – M.1.4. pontokban meghatározottak szerint kell megállapítani a minta végső pontszámát.

M.1.6. Amennyiben az öt minősítés alapján sem lehet a minta M.1 pont szerinti minősítését elvégezni, úgy a három tagú Döntő Zsűri kerül kinevezésre, akinek feladata kizárólag az előző minősítések figyelembevételével a Minta végső minősítésének meghozatala, konszenzus alapján.

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és Párlatverseny Fő- és Alkategóriái:

Főkategória: Almatermésű gyümölcsből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Alma,

 • Alkategória: Körte,

 • Alkategória: Vilmoskörte,

 • Alkategória: Birs,

 • Alkategória: Naspolya.

Főkategória: Csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Cseresznye,

 • Alkategória: Meggy,

 • Alkategória: Őszibarack,

 • Alkategória: Kajszibarack,

 • Alkategória: Szilva.

Főkategória: Bogyós gyümölcsökből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Szamóca,

 • Alkategória: Málna,

 • Alkategória: Szeder,

 • Alkategória: Faeper,

 • Alkategória: Ribizke,

 • Alkategória: Bodza,

 • Alkategória: Egyéb bogyós gyümölcsök, feltüntetendő megnevezéssel

Főkategória: Szőlőből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Fehérszőlő,

 • Alkategória: Kékszőlő.

Főkategória: Törkölyből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Fehérszőlőből készült törkölypálinkák/párlatok,

 • Alkategória: Kékszőlőből készült törkölypálinkák/párlatok,

 • Alkategória: Aszútörköly-pálinkák/párlatok.

Főkategória: Ágyas pálinkák

 • Alkategória: Ágyas almatermésű gyümölcsből készült pálinkák

 • Alkategória: Ágyas csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák

 • Alkategória: Ágyas bogyós gyümölcsökből készült pálinkák

 • Alkategória: Ágyas szőlőből készült pálinkák

 • Alkategória: Ágyas vadgyümölcsökből készült pálinkák

 • Alkategória: Ágyas vegyes gyümölcspálinkák.

 • Alkategória: Ágyas törkölyből készült pálinkák

Főkategória: Vadon termett gyümölcsökből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Almatermésű vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve

 • Alkategória: Csonthéjas vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve

 • Alkategória: Bogyós vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve

Főkategória: Egyéb gyümölcs pálinkák/párlatok

Eredményhirdetés:

Az eredmények kihirdetését, valamint a díjak átadását a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület – mint a versenyt kiíró, egyben rendező nonprofit egyesülés – a

XI. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny

rendezvény keretében végzi el.

Helyszín: Győrvár, Rendezvénytér

Időpont: 2024. február 10. napja 13.00

A versennyel, illetőleg az eredményhirdetéssel kapcsolatban az Egyesület honlapján találhatóak információk.

Felmerülő kérdéseikkel keressék a verseny témafelelőseit a fent feltüntetett telefonszámokon!