XI. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny 2023 – Győrvár

XI. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny 2023 – Győrvár

 

   Nevezési határidő: 2023. február 1., 16:00

   Bírálat: 2023. február 3., 12:00

   Eredményhirdetés: 2023. február 11., 13:00

  9821 Győrvár, Rendezvénytér (Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny)

   link

XI. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és párlatverseny

Versenykiírás

Verseny Fővédnöke: Majthényi László /A Vas Megyei Közgyűlés Elnöke/

Verseny Védnöke: Mihályi László /A Pálinka Nemzeti Tanács Elnöke/

Versenyigazgató: Béli Géza /Pálinka Kollégium Szakmai Műhely alapítója/

A részvétel feltételei:

Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, illetőleg a Jövedéki adóról szóló 2016. évi LXIII. törvény szerinti párlatokkal lehet, a Versenyszabályzatban megadott előírások, kilenc kategóriában:

Alma termésű pálinkák/párlatok

Csonthéjas termésű pálinkák/párlatok

Bogyó termésű pálinkák/párlatok

Vad termésű pálinkák/párlatok

Szőlő pálinkák/párlatok

Törköly pálinkák/párlatok

Ágyas pálinkák/párlatok

Egyéb pálinka/párlat fajták

Likőr félék

 

A nevezési lap a Vas Megyei bérfőzést végző szeszfőzdékben, vagy a verseny témafelelőseivel történő egyeztetést (30/3008155; 20/9373236; 30/9573111) követően vehető át, de kérésre elektronikus úton is igényelhető.

A nevezési lap, valamint a fontos tudnivalók a verseny hivatalos honlapján a www.vasmegyeipalinkaverseny.hu oldalon elérhetők.

A versenyen indulóknak pálinka, párlat fajtánként két palack mintát – 2 * 0,5, vagy 0,35 literes palackban – kell eljuttatniuk a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület által meghatározott, alábbi címekre.

Személyesen leadva a 9700. Szombathely, Mártírok tere 1. szám alatt,

az Agora Savaria Filmszínházban üzemelő Broadway kávézóban

9.00 órától 16.00 óráig,

illetve eljutatható postán, vagy futárszolgálat útján a  

Nagy Pálinkamanufaktúra Kft. Egyházasrádóc, Kossuth u. 150. szám alatti címére.

Egyéb esetben a verseny témafelelősinél lehet jelentkezni a fent felsorolt telefonszámokon és egyeztetést követően tudunk a minták leadásáról intézkedni.

Egy versenyző tetszőleges számú pálinkával, párlattal indulhat.

A minták eredetét igazolni kell!

A minták beküldésre és átvételére nyitva álló határidő: 2023. január 25. (szerda) 9:00 –  2023. február 1. (szerda) 16:00.

 A beküldési határidő után nem fogadunk el mintákat!

Nevezési díj 1000,- Ft. /termék

 A nyilvános érzékszervi zsűrizés időpontja: 2023. február 3. 12:00 óra

Helyszín: Vas Megyei Közgyűlés épülete; Szombathely, Berzsenyi D. tér. 1.

 A verseny kiírója, rendezője: Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület

A verseny célja:

 • a pálinka, mint Hungaricum népszerűsítése,
 • a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése,
 • a pálinka és párlatok kulturált fogyasztásának népszerűsítése,
 • a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek közlésén keresztül,
 • a pálinkával és párlattal kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása,

A verseny meghirdetésének köre:

 • Magyarországon innen és a határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők.

A versenyre benevezett pálinkák, párlatok minősítése:

 • A legjobb pálinka, valamint a legjobb párlat.

Ezen termékeket megőrzendő „kincsként” elhelyezzük az Egyesület pálinka vitrinébe a 2023. év versenyéhez kötődően.

 • Vas Megyei Pálinkaverseny Legjobb Pálinkája
 • Vas Megye Legjobb Pálinkája.
 • Kategóriánként Champion-díjas pálinka, párlat.
 • Legjobb bérfőzött párlat.
 • Legjobb magánfőzött párlat.
 • Arany-, ezüst-, bronzérem.

A bírálatra benyújtandó mintákat az alábbi megjelöléssel kell szerepeltetni:

 • a résztvevő neve és címe
 • a minta pontos fajta megnevezése
 • (gyümölcs/törköly/ágyas pálinka, vagy párlat, vagy likőr)
 • évjárat
 • alkoholtartalom
 • Adóraktár engedélyese esetén: Jöt. szerinti pálinkát előállító adóraktár engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a verseny rendezőjének nevére kiállított számviteli okmánnyal és zárjeggyel igazolja.
 • Bérfőzetőnél: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; Jöt. szerinti bérfőző, a140. § (8) bekezdésében meghatározott származási igazolással igazolja az előállított párlat származását.
 • Magánfőzőnél: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;” 2016 január 1. előtt előállított párlat esetén az átalányadó befizetéséről szóló igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-2020 között előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni. 2021 január 1-től a NAV által kiadott magánfőzöttpárlat-származási igazolással kell a minta eredetét bizonyítani.
 • Külföldről: Nevezni a 2019/787 EU rendeletben foglaltak szerint gyümölcs- törköly- seprő- borpárlat termékekkel lehet. A terméket származását és a jövedéki adó megfizetését (zárjeggyel, vagy egyéb a küldő országban érvényben lévő módon) igazolni kell.A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

Bírálat:

A Versenyre nevezett Minták érzékszervi minősítését a Pálinkabírálók végzik.

A Versenyen az érzékszervi minősítést végző bírálókat a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület kéri fel, munkájukat a Versenyigazgató irányítja.

A Pálinkabírálók munkájában való részvétel feltétele, hogy a bíráló a minősítés napján a színvonalas bírálatot akadályozó megbetegedésben nem szenvedhet, továbbá 2 felvett Covid-19 elleni védőoltás, amelyekről a Pálinkabírálónak nyilatkoznia kell, valamint a vonatkozó okmányokat bemutatni szükséges.

A Pálinkabírálók a vizsgált mintákat az objektivitásra törekedve, nem az egyéni ízlésre irányulva, pártatlanul, a legjobb tudásuk szerint, a teljes hitelességre törekedve minősítik.

A Pálinkabírálók a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak, amelyről nyilatkozniuk kell. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben csak a Versenyigazgató adhat.

Minősítés:

A pálinkák minősítése a Pálinkabírálók által egyénileg történik.

Az érzékszervi minősítés alatt a Pálinkabírálók egymással semmilyen módon nem kommunikálhatnak, mivel ellenkező esetben zavarják a másik Pálinkabíráló munkáját. A mintáról kialakult benyomásukat nem oszthatják meg a többi Pálinkabírálóval.

Amennyiben a Pálinkabírálóknak kérdésük van, úgy azt csendesen jelzik a Versenyigazgató felé.

A Pálinkabíráló nem rendelkezhet másolattal, feljegyzéssel vagy kivonattal a bírálati lapról.

Minden mintát legalább három Pálinkabíráló minősít, egymástól függetlenül.

A leírásnak tartalmazni kell a tételek részletes jellemzőit.

A vizsgálatra kerülő minták sorrendjét a Versenyigazgató előre köteles meghatározni.

Az Érzékszervi minősítés során valamennyi Pálinkabíráló az általa vizsgált mintákról Bírálati lapot tölt ki, melyen saját szakmai véleményét fogalmazza meg.

A minták benevezett fajtájáról és alkoholtartalmáról minden bírálat esetében a Pálinkabírálók tájékoztatásra kerülnek.

A Bírálati lapon a következő adatok kerülnek feltüntetésre:

 • a Minta sorszáma,
 • a versenykategória Fő- és Alkategória szerinti megnevezésben,
 • a pálinka/párlat, fajtája faj, illetve — amennyiben a nevező a nevezési lapon és a csomagoláson feltüntette – fajta megnevezéssel, de egyedi megnevezések nem szerepelhetnek benne,
 • alkoholfok (48 V/V % alatti, aminek jelzése: „<48″, illetve 48 V/V %-al egyező vagy a feletti, amelynek jelzése: „48=<“).

Bírálati pontozás:

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és párlat Versenyen a Pálinkabírálóknak a minősítések jelenlegi legelterjedtebb rendszere szerint, a 20 pontos bírálati módszerrel kell minősíteni a nevezett mintákat.

Ennek megfelelően az egyes Minták

 • illattisztaságára max. 3 pont, (1-3-ig pontozva)
 • illatkarakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)
 • az íz tisztaságára max. 3 pont, (1-3- ig pontozva)
 • az íz karakterére max. 5 pont, (1-5-ig pontozva)
 • a harmóniájára max. 4 pont (1-4-ig pontozva)

adható a minősítés során.

A pontozással szembeni elvárás:

 • Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható és a pontozást írásban indokolni kell, indokolás nélkül a minősítés érvénytelen.
 • Az indokolásban alkalmazni kell azokat a szakkifejezéseket, amelyekkel az egyes tulajdonságok pontosan körülírhatóak.
 • A minősítés közben a széles körű szakmai követelmények szerinti „pozitív bírálatot” kell alkalmazni, amely azt jelenti, hogy a hibátlan Minták esetében pozitív íz, illat és harmónia jellemzőket pontokban megnyilvánultan jutalmazni kell.

A minták a beérkezéstől a kóstolás befejezéséig teljes anonimitást élveznek, melyről a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület által kijelölt személy felel.

A Verseny lebonyolításához, a feladatok elvégzéséhez szükséges szakmailag felkészült és elégséges számú Technikai személyzet biztosítása az Egyesület feladata.

A Technikai személyzet tagjai a munkájukkal kapcsolatban teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak. A teljes titoktartás alól felmentést indokolt esetben a Versenyigazgató adhat.

Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában közreműködik, nem lehet Pálinkabíráló.

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és párlat Versenyen minősítési kategóriái:

 • Aranyminősítés: 18-20 pont,
 • Ezüstminősítés: 16-17 pont,
 • Bronzminősítés: 14-15 pont

M.1.1. A minta Versenyen elért minősítését a Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján számított minősített többség határozza meg, az alábbi feltételekkel:

Az azonos mintát minősítő Pálinkabírálók által adott pontszámok alapján először a minta M.1. pontba történő besorolása kerül megállapítása, amely abban az esetben lehetséges:

 • amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá
 • a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség – a 13 pont vagy az alatti pontszámok 13 pontnak minősülnek -.

 M.1.2. Amennyiben a három Pálinkabíráló közül legalább kettő azonos kategóriába minősíti a mintát, továbbá a három minősítő közül a legmagasabb pontszám és a legkisebb pontszám között nincsen három pontnál nagyobb különbség, úgy a minta végleges pontja:

 • mindhárom Pálinkabíráló által történő azonos kategóriába sorolása esetén az, amelyre legalább kettő Pálinkabíráló minősítette a mintát, vagy
 • amennyiben két Pálinkabíráló által azonos kategóriába, de a harmadik Pálinkabíráló másik kategóriába minősítette az adott mintát, úgy a minta végleges pontja az azonos kategórián belüli minősítés alsó vagy felső pontja attól függően, hogy a harmadik Pálinkabíráló milyen irányba minősítette a mintát. A harmadik Pálinkabíráló lefelé történő minősítése esetén a kategória alsó pontértéke, a felfelé történő minősítése esetén a kategória felső pontértéke az adott minta pont szerinti minősítése. Ez a pont nem alkalmazandó az M.1.4. pont esetében.

M.1.3. Amennyiben legalább két Pálinkabíráló aranyminősítésűnek minősítette a mintát, és a harmadik Pálinkabíráló minősítése szerint a minta legalább ezüstminősítésű, akkor a minta versenyminősítése aranyminősítés. Amennyiben a harmadik Pálinkabíráló minősítése bronzminősítés, akkor az M.1.5. alapján kell eljárni.

 M.1.4. Amennyiben a minta kategória szerinti minősítése aranyminősítés, a minta végleges pontja a három Pálinkabíráló által adott pontok, alapján a Fő- és alkategóriánkénti azon minták:

 • 20 pontosak, Amelyeket legalább két Pálinkabíráló 20 pontosnak minősített.
 • 19 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 19 pontosnak minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 19 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 18 pontosra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 20 pontosra, egy Pálinkabíráló 18 pontosra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.
 • 18 pontosak, amennyiben legalább két Pálinkabíráló 18 pontosnak minősítette a mintát, a harmadik Pálinkabíráló ettől eltérő pontra minősítette a mintát, vagy amennyiben egy Pálinkabíráló 19 pontra, egy Pálinkabíráló 18 pontra, a harmadik Pálinkabíráló 17 vagy 16 pontra minősítette a mintát.

 M.1.5. Amennyiben az M.1.1. – M.1.4. pontokban rögzítettek szerint valamelyik feltétel, a három Pálinkabíráló minősítésének figyelembe vételével nem teljesül, úgy további két Pálinkabírálónak kell minősíteni a mintát.

Ezt követően az azonos minta öt minősítése közül a legnagyobb és a legkisebb érték figyelmen kívül hagyásával az M.1.1. – M.1.4. pontokban meghatározottak szerint kell megállapítani a minta végső pontszámát.

M.1.6. Amennyiben az öt minősítés alapján sem lehet a minta M.1 pont szerinti minősítését elvégezni, úgy a három tagú Döntő Zsűri kerül kinevezésre, akinek feladata kizárólag az előző minősítések figyelembevételével a Minta végső minősítésének meghozatala, konszenzus alapján.

A Vas Megyei – Nyílt – Pálinka- és Párlatverseny Fő- és Alkategóriái:

 Főkategória: Almatermésű gyümölcsből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Alma,
 • Alkategória: Körte,
 • Alkategória: Vilmoskörte,
 • Alkategória: Birs,
 • Alkategória: Naspolya.

Főkategória: Csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Cseresznye,
 • Alkategória: Meggy,
 • Alkategória: Őszibarack,
 • Alkategória: Kajszibarack,
 • Alkategória: Szilva.

Főkategória: Bogyós gyümölcsökből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Szamóca,
 • Alkategória: Málna,
 • Alkategória: Szeder,
 • Alkategória: Faeper,
 • Alkategória: Ribizke,
 • Alkategória: Bodza,
 • Alkategória: Egyéb bogyós gyümölcsök, feltüntetendő megnevezéssel

Főkategória: Szőlőből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Fehérszőlő,
 • Alkategória: Kékszőlő.

Főkategória: Törkölyből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Fehérszőlőből készült törkölypálinkák,
 • Alkategória: Kékszőlőből készült törkölypálinkák,
 • Alkategória: Aszútörköly-pálinkák.

Főkategória: Ágyas pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Ágyas almatermésű gyümölcsből készült pálinkák
 • Alkategória: Ágyas csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák
 • Alkategória: Ágyas bogyós gyümölcsökből készült pálinkák
 • Alkategória: Ágyas szőlőből készült pálinkák
 • Alkategória: Ágyas vadgyümölcsökből készült pálinkák
 • Alkategória: Ágyas vegyes gyümölcspálinkák.
 • Alkategória: Ágyas törkölyből készült pálinkák

Főkategória: Vadon termett gyümölcsökből készült pálinkák/párlatok

 • Alkategória: Almatermésű vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve
 • Alkategória: Csonthéjas vadgyümölcsök, + gyümölcsfajta neve
 • Alkategória: Bogyós vadgyümölcsök + gyümölcsfajta neve

Főkategória: Egyéb gyümölcs pálinkák/párlatok

Eredményhirdetés:

 Az eredmények kihirdetését valamint a díjak átadását a Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület – mint a versenyt kiíró, egyben rendező nonprofit egyesülés – a

 • Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny

rendezvény keretében végzi el.

Helyszín: Győrvár, Rendezvénytér

Időpont: 2023. február 11. 13:00

A versennyel, illetőleg az eredményhirdetéssel kapcsolatban az Egyesület honlapján találhatóak információk.

Felmerülő kérdéseikkel keressék a verseny témafelelőseit a fent feltüntetett telefonszámokon! 

 

                                                                        Palotás József

                                                            Vas Megyei Pálinkaverseny Egyesület

                                                                                              Elnök