X. Kárászi Pálinka-és Párlatverseny 2021 – Kárász

X. Kárászi Pálinka-és Párlatverseny 2021 – Kárász

 

   Nevezési határidő: 2021.04.28 – 2021.04.30.

   Bírálat: 2021.05.07 – 2021.05.08.

   Eredményhirdetés: később kerül meghatározásra

   7333 Kárász, Fürdő u. 10. (Rónai István Közösségi Ház)

   link

      link

Versenyszabályzat

Nevezési minta: A versenyen indulóknak fajtánként minimum 0,3 literversenymintát kell beküldeniük. Egy versenyző tetszőleges számú tétellel indulhat.

A beküldött mintán fel kell tüntetni a készítő nevét, az alapanyag gyümölcsfaj (esetleg fajta) megnevezését, az alkoholfokát, az évjáratot és amennyiben ágyas, vagy hordóban érlelt termékről van szó, ennek megnevezését.

A versenytételeket a kiíró címére kell eljuttatni: Kárászért Egyesület -7333 Kárász, Fürdő utca 10. (Faluház)

Beküldési határidő: 2021. április 28-30.

Nevezési díjak: Mintánként 800 Ft, a 7. minta után a többi ingyenesen nevezhető.

Befizetés: A minta átadásával együtt készpénzzel, vagy utalással a Kárászért Egyesület 71800130-11159335 számú bankszámlaszámára, a közleményben a nevet, és a nevezési díj szót kérjük feltüntetni.

A nevezés feltételei

Magyarországról érkező nevezések esetén: A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. (Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők és magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési lap kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.

Nevezni kereskedelmi célú főzdéknek az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, míg a bérfőzetőknek és magánfőzetőknek a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. és a19‒21. pontja értelmében párlatokkal lehet. A versenyeztetett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell.

Kereskedelmi célú főzde: Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a kereskedelmi szeszfőzde engedélyese szabad forgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére (Kárászért Egyesület –7333 Kárász, Fürdő utca 12.; Adószám: 18278512-1-02) kiállított egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel igazolja.

Bérfőzető: A 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; Jöt. szerinti bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási igazolvánnyal igazolja az előállított párlat származását.

Magánfőző: A 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében: 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása; 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 21. párlat: a -nyers párlat kivételével -2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, -a calvados kivételével -2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;” 2016 előtt előállított párlat esetén a Jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve/vagy a Jöt. 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegymeglétét kell igazolni.

A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének.

A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz.

Lehetőség van két személy együttes nevezésére is, amennyiben a cefrézést együtt végezték. Itt is követelmény azonban az egyikük nevére kiállított hivatalos bérfőzési lap.

Külföldi nevezések esetén: Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve, más Európai Unió tagállami szeszfőzdék, adóraktárak, tagállami kereskedők szabad forgalomba bocsátott párlattal nevezhetnek, ami egyszerűsített kísérőokmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének. Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet a vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett minta nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 73. § (2) b) pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni.

A tagállami magánszemélyek esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély köteles nyilatkozni, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, s az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolás másolatát kell mellékelje a nevezéshez. Import esetében a mintaként történő vámkezelési okmánnyal biztosítható a nevezés származási igazolása.

Az érzékszervi zsűrizés időpontja: 2021. május 7-8.

Az eredményhirdetés időpontja: később kerül meghatározásra

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Lép Pétera +36 (30) / 4392399-es vagy a +36 (72) 671 –304-es telefonszámon vagy polgarmester@karasz.hue-mail címen.