QUINTESSENCE – XII. Pálinka és Párlatverseny 2022 – Onga

QUINTESSENCE – XII. Pálinka és Párlatverseny 2022 – Onga

 

   Nevezési határidő: 2022. január 11., 16:00

   Bírálat: 2022. január 13 – 23.

   Eredményhirdetés (kereskedelmi): 2022. január 28., 18:00

   Eredményhirdetés (magán és bér): 2022. január 29., 18:00

    4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. ( Hotel Lycium****)

   link

       link

Versenyszabályzat

Prológus:

A legutóbbi, XI. Quintessence megmérettetés alkalmával már elkezdődött változások továbbvitelére ösztönözte a Quintessence Pálinka és Párlatverseny szervezőit az elmúlt két év Covid okozta sajátos helyzet. Ennek lényege a QUINTESSENCE szó magyar jelentése körül fogalmazódik meg: „tömény párlat, eszencia, kvinteszencia, legjava, lényege, netovábbja valaminek”. Ez a felismerés az eddig alkalmazott bírálói/értékelési és lebonyolítás szabályok, eljárásrendek újrastrukturálására kényszeríti a szervezőket, akik felismerték ezen változás szükségességét, képesek azt kihívásnak felfogni, és azoknak megfelelni. A múltból átmentésre került a pozitív és előremutató tapasztalatok nagy része, de hozzá lett nyúlva az eddig sokszor kőbevésettnek hitt és megújításra szoruló rendszerelemekhez a bírálattól kezdve a verseny pozicionálásáig.

Ennek legfőbb elemei:

 • Az értékelés teljes egészében a pálinka és párlatversenyeken eddig nem alkalmazott, egyedi 100 pontos rendszer alapján történik, végleg elhagyva a régi 20 pontos bírálati rendszerek – hitünk szerint idejét múlt ‒ struktúráját. A 100 pontos bírálati rendszer a szélesebb közvélemény és a marketing szakemberek számára a borversenyek/borbírálatok tapasztalatai, ismertsége alapján hosszabb távon könnyebb eligazodást eredményezhet a minőségi pálinkák/párlatok eredményességét illetően. Szélesebb és mélyebb lehetőséget ad a pálinkák és párlatok közötti különbségtételre.
 • A „Quintessence” még inkább a legjobbak, a legnagyobbak versenye legyen. Az ő termékeikre, véleményezésére fordítsuk a legtöbb időt. Részleteiben mélyebb, árfogóbb, sokrétűbb, részletesebb és még objektívabb visszajelzést kapjanak a nevezett mintáikról az arra érdemesek.
 • Növeljük a champion díjak értékét! Tényleg csak a legkiválóbbak kapják meg a kivételes elismerést, minél nagyobb értéke legyen egy nagy aranyéremnek!
 • Meghirdetjük a legjobb női magánfőző címet.
 • Helyszínt váltunk az eredményhirdető gálánál, nagyobb médiavisszhangot adva az eseménynek!
 • Értékeljük a legjobb értékelő/bíráló zsűritagok munkáját.

Járványügyi intézkedések:

 • A mindenkor hatályos járványügyi intézkedések módosíthatják a versenykiírást, befolyásolhatják a versenyt és annak tervezett eredményhirdető gáláját. Az ezzel kapcsolatos jogszabály módosítások megjelenését követően szükség esetén a versenykiírás módosításra kerül, mely a verseny hivatalos honlapján lesz elérhető. Az addig esetleg már nevezett személyek e-mailben kapnak értesítést a kényszerű módosításokról.
 • A bíráló/értékelő zsűri munkájában csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vagy a bírálat előtt kettő nappal készült negatív COVID teszttel rendelkező személy vehet részt.
 • Az eredményhirdető gálán csak védettségi igazolvánnyal rendelkező vagy a gála előtt kettő nappal készült negatív COVID teszttel rendelkező személy vehet részt.

A verseny kiíró, rendező:

 • Ongai Kulturális Egyesület (3562 Onga, Görgey u. 2/A.).

A verseny célja:

 • a pálinka, mint Hungaricum népszerűsítése határon innen és határon túl,
 • a versenyen résztvevő pálinkák/párlatok megmérettetése,
 • a kereskedelmi forgalomban kapható termékek marketingjének népszerűsítése,
 • a minőség javítása, a főzetők saját eredményeinek közlésén keresztül,
 • a kereskedelmi főzdék, a minőségi pálinkát főzető és magánfőző lakosok, illetve munkájának elismerése,
 • a pálinkával kapcsolatos fogyasztói szemlélet pozitív befolyásolása,
 • a pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése.
 • A verseny meghirdetésének köre:
 • A határon innen és a határon túli kereskedelmi főzdék, bérfőzetők és magánfőzők.

Nevezési határidő:

 • 2022. január 11. (kedd) 16.00 óra.

Nevezési minta:

 • Kereskedelmi főzdéknek 3 X 0,35 vagy 2 X 0,5 liter. Magán és bérfőzetőknek fajtánként minimum 1 X 0,5 liter.

Nevezhető mintaszám:

 • A nevezési mintaszám tetszőleges, de a meghirdetett nagydíjakért folyó versenyben (legjobb kereskedelmi főzde, legjobb bérfőzető, legjobb magánfőző) csak a nyolc legjobb eredmény számít bele, a következők szerint:
  • Alkategóriánként bármely mintaszám nevezése elfogadott, de azokból alkategóriánként csak a legjobb, maximum 1‒1 (egy-egy) termék eredménye számít bele a fődíjakért folytatott versenybe.
  • A nyolc beszámítandó mintából ‒ aki a verseny győztese, a legjobb kereskedelmi főzde, a legjobb bérfőzető, legjobb magánfőző, legjobb női magánfőzője cím megszerzéséért elindul ‒, az alábbi alkategóriák közül legalább három különbözőre kötelező terméket beküldeni: birs, Vilmoskörte, kajszibarack, szilva és szőlő.

Nevezési díj:

 • A nevezési díj a nevezett tételszámnak megfelelően sávosan változik, nagysága a korábbi évekhez képest nem emelkedett. A nevezési díj befizetése feljogosítja nevezőt a versenyben való részvételre.
 • Az eredményhirdetésekkel egybekötött pálinka gálán és állófogadáson való részvételnek kiegészítő részvételi díja van.

 • Az összeg befizethető személyesen a minták leadásakor, illetve átutalható az Ongai Kulturális Egyesület bankszámlaszámára: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet Ongai Kirendeltsége 54500198-10000719, (IBAN szám: HU33 5450 0198 1000 0719 0000 0000) a közleményben feltüntetve, hogy pálinkaverseny nevezési díj. Számlát a nevezési díj beérkezése után állít ki a nevezésről a szervező Ongai Kulturális Egyesület.

Nevezési minták átvétele:

 • Személyesen leadva az ongai versenyirodában, a Pálinkamúzeumban (3562 Onga, Dózsa Gy. u. 24.), 2022. január 11-éig, hétköznap 8.30 órától 16.00 óráig, illetve eljuttatható postán a következő címre:
  Ongai Kulturális Egyesület/Pálinkamúzeum
  Magyarország
  Onga
  Dózsa Gy. u. 24.
  3562

Nevezési feltételek:

 • Elektronikus regisztráció, a nevezési lap hiánytalan és pontos kitöltése elektronikusan vagy hagyományos módon ‒ papír alapon ‒, a szükséges származási igazolások csatolása, beküldése/feltöltése és határidőig a nevezési díj befizetése.

Magyarországról érkező nevezések esetén:

 • A versenyen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. (Jöt. szerinti) és a 2016. évi LXVIII. törvény (a jövedéki adóról) szóló törvények szerinti kereskedelmi pálinkafőzdék, bérfőzetők és magánfőzők egyaránt részt vehetnek a versenyszabályzatban foglaltak elfogadásával, a nevezési lap teljes körű kitöltésével, egyidejűleg a nevezési díj befizetésével.
 • Nevezni kereskedelmi célú főzdéknek az elfogadott, 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, míg a bérfőzetőknek és magánfőzetőknek a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. és a 19‒21. pontja értelmében párlatokkal lehet. A versenyeztetett pálinkák és párlatok eredetét, adózott voltát törvényesen igazolni kell.
 • Kereskedelmi célú főzde: Jöt. szerinti szeszfőzde, kereskedő, előírt okmánnyal: a kereskedelmi szeszfőzde engedélyese szabadforgalomba bocsátott, zárjeggyel ellátott, adózott terméket nevezhet, amelynek eredetét, származását a pálinkaverseny rendezőjének nevére kiállított egyszerűsített kísérő okmánnyal (EKO) és zárjeggyel igazolja.
 • Bérfőzető: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 3‒4. értelmében: 
  • „3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot;
  • 4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat;
 • Jöt. szerinti bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási igazolvánnyal igazolja az előállított párlat származását.
 • Magánfőző: a 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) 19‒21. pontja értelmében:
  • 19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása;
  • 20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik;
  • 21. párlat: a ‒ nyers párlat kivételével ‒ 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat;”
 • 2016 előtt előállított párlat esetén a Jöt. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve/vagy a Jöt. 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni.
 • A felsorolt okmányok, illetve igazolvány másolati példányát át kell adni a verseny rendezőjének. Az indulók kötelesek feltüntetni a nevezési lapon a pálinkákból rendelkezésre álló mennyiséget hektoliterfokban. A kereskedelmi főzdéknél a palackozott termékeknél a tételazonosító (LOT) számot is.
 • A bérfőzetők és magánfőzők a vonatkozó jövedéki szabályok szerint nevezhetnek, a versenyszabályzat szerint. A versenyszabályzat elfogadásával a magyarországi nevező nyilatkozik arról is, hogy a minta Magyarországon termett gyümölcsből van, itt cefrézték, főzték, és hozzáadott cukrot nem tartalmaz.
 • Két személy együttes nevezésére csak magánfőzők esetében van lehetőség, azzal a feltétellel, hogy a bejelentett pálinkafőző-készüléküket együtt vásárolták, regisztrálták, jelentették be, és mindketten kiváltották a szükséges párlatjegyeket.

Külföldi nevezések esetén:

 • Külföldi nevezők esetében a Jöt. rendelkezéseit alapul véve, más Európai Unió tagállami szeszfőzdék, adóraktárak, tagállami kereskedők szabad forgalomba bocsátott párlattal nevezhetnek, amit egyszerűsített kísérőokmánnyal adhatnak át a verseny szervezőjének. Harmadik ország esetében a gazdálkodó árumintaként küldheti el a nevezett párlatot, amelyet a vámkezelésről kiállított okmány igazol. A gazdálkodók által párlatversenyre nevezett minta nem kereskedelmi áruként (árumintaként) behozott terméknek minősül, amelyre a Jöt. 73. § (2) b) pontja alapján nem kell zárjegyet felhelyezni. A tagállami magánszemélyek esetében a 92/83/EGK Irányelv alapján a tagállamok által kialakított nemzeti jövedéki szabályozás az adott tagállam területére vonatkozik. A nevezett külföldi magánszemély köteles nyilatkozni, hogy mindenben megfelel a saját nemzeti jövedéki szabályozásának, és az általa az ottani jogszabály szerinti származási igazolást kell mellékelje a nevezéshez. Import esetében a mintaként történő vámkezelési okmánnyal biztosítható a nevezés származási igazolása.

Zsűrizés, értékelés:

 • 2022. január 13−23. között, később megállapított időpontban.
 • A közönségdíjas pálinka az aranyérmes pálinkák közül kerül kiválasztásra 2022. január 28-án, a versenyhez kapcsolódó pálinka gálán résztvevő és a meghívott társadalmi zsűri tagjai által.

Eredményhirdetés időpontja és helye:

 • A nevezett kereskedelemben kapható pálinkák és párlatok eredményhirdetése: 2022. január 28. (péntek) 18.00. Helyszín: Hotel Lycium**** Debrecen, Hunyadi u. 1‒3., az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett állófogadással egybekötött pálinkagálán és bálon.
 • A nevezett magán és bérfőzetett párlatok tételeinek eredményhirdetése: 2022. január 29. (szombat) 18.00. Helyszín: Hotel Lycium**** Debrecen, Hunyadi u. 1‒3., az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett állófogadással egybekötött pálinkagálán és bálon.

Az eredményhirdetéseken való részvétel feltételei:

 • A kereskedelmi tételek eredményhirdetése (2022. január 28. – Debrecen):
  • A nevezett kereskedelmi cégek képviseletében alapesetben 2 fő vehet részt a nevezett mintaszám alapján meghatározott kiegészítő részvételi díj befizetése mellett, melynek befizetési határideje: 2022. január 18.
  • Az eredményhirdetésen való részvételi szándékot a verseny hivatalos honlapján az erre a célra kialakított felületen kötelező megjelölni 2022. január 18-ig.
  • Plusz résztvevők részvételi igényéhez támogatói jegy vásárlása szükséges.
 • A nevezett magán és bérfőzetett párlatok tételeinek eredményhirdetése (2022. január 29. – Debrecen):
  • A nevezett magán és bérfőzető képviseletében alapesetben 2 fő vehet részt a nevezett mintaszám alapján meghatározott kiegészítő részvételi díj befizetése mellett, melynek befizetési határideje: 2022. január 18.
  • Az eredményhirdetésen való részvételi szándékot a verseny hivatalos honlapján az erre a célra kialakított felületen kötelező megjelölni 2022. január 18-ig.
  • Plusz résztvevők részvételi igényéhez támogatói jegy vásárlása szükséges.
 • Támogatói jegy mindkét eredményhirdetésre (2022. január 28‒29. – Debrecen):
  • Támogatói jegy vásárolható, mely ‒ a támogatási összeg függvényében ‒ akár több fő belépésére jogosít mindkét eredményhirdetésre, a 2022. január 28‒29-i gálára és bálra, illetve a közönségdíjas pálinka kiválasztásával egybekötött VIP állófogadásra és ünnepségre.

A verseny szervezői és a nevezők közötti kommunikáció:

 • A kommunikáció kizárólag elektronikusan e-maillel, illetve a szervezők által kibocsátott hírlevéllel történik. A nevezők ‒ a személyes adataik mellett ‒ kötelezően meg kell, hogy adjanak egy működő e-mail címet, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a szervezők automatikusan elküldjék a verseny hírlevelét, információit.

A verseny hivatalos honlapja:

http://quintessence-palinka.hu

A verseny nevezési felülete:

http://palinka-verseny.hu/

A versennyel kapcsolatos e-mail címek:

 • oke.quintessence@gmail.com
 • takacslaszlo.onga@gmail.com

A versennyel kapcsolatos telefonszámok:

 • 06-46/ 621-023 (pálinkamúzeum – minták átvételének helye)
 • +36-70/313-3216 (versenyigazgató)

A verseny színvonalát és tisztaságát biztosító bizottságok, csoportok:

 • Verseny Szervező Bizottság
 • Zsűri

A verseny lebonyolítása jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik.

A verseny kiírója 2021. november 15-én közzéteszi a versenyfelhívást és versenyszabályzatot a nevezésre és annak feltételeire vonatkozóan a http://quintessencepalinka.hu/hu/ és a www.okeonga.hu honlapon, illetve a potenciális versenyzők közvetlen megkeresésével, az ország és a határon túli területek legkülönfélébb sajtóorgánumaiban.

A zsűri tagjai:

 • Nemzetközileg és országosan is elismert pálinkabírálók közül határon innen és túl, a versenykiírójának felkérésére.
 • A zsűrizésben csak azon személyek vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, korrekt bírálatra, akik részesei az évek alatt kialakult Quintessence értékelő/bíráló csapatának, akik korábban már részt vettek a szervezett Quintessence felkészítő tréningek valamelyikén, azok követelményét eredményesen teljesítették, illetve/vagy a korábbi években bíráltak a Quintessence Pálinka és Párlatversenyen, a Nemzeti Pálinkakiválóság Programban. Külföldi, nemzetközi szaktekintélyek meghívásához a fentebbi követelmények teljesülésének elmaradása nem kizáró ok.
 • A zsűrikeret tagjai számára közvetlen felkészítő tréning kerül megszervezésre. A tervezett felkészítő tréning időpontja: 2021. november 26., Onga. A felkészítő tréningre meghívást kapnak azok is, akik a 2021 őszén meghirdetett, 80 órás Quintessence VIII. tréningsorozat vizsgáján 80%-os eredményt értek el. A felkészítő tréningen való részvétel nem jelent automatikus garanciát az értékelések/bírálatokon való részvételre. A zsűri tagok meghívására, felkérésére a versenyigazgató jogosult.
 • A kereskedelmi főzdékhez köthető bírálók közül az adott főzdének egyszerre maximum két alkalmazottja bírálhatja, értékelheti a mintákat.

A Verseny Szervező Bizottság (VSZB)

 • Versenyigazgató: Takács László
 • Tagok: Az Ongai Kulturális Egyesület rendes és pártoló tagjai, illetve akit arra a versenyigazgató felkér.

Versenyigazgató feladatai:

 • A verseny szakmai irányítása.
 • Kibocsátja a versenyfelhívást.
 • Javaslattétel az előkóstolás alapján kiválasztott átlagos „belövő” mintákra, amelyet a szakmai zsűri tagjai közösen értékelnek ki.
 • A minták bírálatának, bírálati sorrendjének megállapítása, mintacsoportok kiosztása a bíráló zsűriknek.
 • Döntés a zsűrizés során felmerülő vitás kérdésekben.
 • Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.
 • Előkészíti a zsűri, valamint az adatfeldolgozás személyi és tárgyi feltételeit.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolyását, valamint azt, hogy a bírálók ne egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.
 • A végső eredmények hitelesítése, a verseny kategóriák meghatározása, melyekben champion és kategória győztes hirdethető.
 • A zsűri tagjaival való kapcsolattartás.
 • Beszerzi az okleveleket, érmeket, ajándékokat, gondoskodik az oklevelek kitöltéséről, az érmek véséséről.
 • Gondoskodik a különdíjat adományozó szponzorok, támogatók beszervezéséről, megnyeréséről.
 • Egyszemélyben jogosult a versenyben résztvevők felé történő hivatalos adatszolgáltatásra – kizárólag az eredményhirdetés után.
 • Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, biztosítja azon az íz közömbösítő anyagok állandó jelenlétét.
 • Megszervezi a zsűri számára a minták szakszerű kihordását.
 • A verseny tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának garantálása.
 • Gondoskodik a verseny helyszínének biztosításáról.
 • Általános szaktanácsadás a verseny lebonyolításában a közreműködők felé.
 • A versenyben résztvevő termékek anonimitásának megőrzésének ellenőrzése, az eredmények kihirdetéséig. Az anonimitás megtartása mellett minden szükséges információt biztosít a zsűri eredményes munkavégzéséhez.
 • A bírálati napon a zsűri elnök kijelölése.
 • A felkészítő tréningeket levezeti. Akadályoztatása esetén a versenyigazgató más személyt kérhet fel helyettesítésére.

A tagok feladatai:

 • A versenyigazgató munkájának segítése, folyamatos szakmai ellenőrzése, támogatása.
 • A versenyigazgató személyi javaslatainak megtárgyalása, majd a döntések végrehajtásának segítése, ellenőrzése.
 • A Verseny Szervező Bizottságában a vitás kérdésekben a döntéshozatal egyszerű szavazattöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén a versenyigazgató szavazata dönt.
 • Nyilvántartásba veszik, majd titkosított azonosítóval, illetve ugyanazon, de az egyedi azonosítást lehetővé tevő verseny címkével ellátják a beérkezett mintákat. Összegyűjtik a bizonylatokat, nevezéseket és nevezési díjakat, ellenőrzik, hogy azok megfelelnek a kiírás feltételeinek.
 • Gondoskodnak arról, hogy a minták teljesen titkosítva legyenek, azokat olyan elzárt helyen tárolják, ahová más nem mehet be, nem férhet hozzá.
 • A verseny lezárásáig minden szervező köteles az adatokat kizárólag csak a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után!

A zsűri feladata:

 • A beküldött pálinkákat, illetve gyümölcspárlatnak minősülő mintákat a zsűri érzékszervileg vizsgálja.
 • A bírálat során egyénileg értékelnek, majd konszenzusra törekednek a minta értékelésében.
 • Kiválasztja a „QUINTESSENCE Pálinka- és Párlatverseny – 2022 champion és kategória győztes pálinkáit/párlatait, a meghirdetett nagydíjak nyerteseit.
 • Javaslatot tesz a különdíjasokra, az oklevelekre.
 • A verseny kiírásának megfelelően a különböző tételek együtt kerülnek bírálatra, kategória és fajtasorrendben.
 • A zsűri érzékszervi bírálata nyilvános, az azonban nem enged meg semmiféle kommunikációt a minták bírálatakor a zsűri tagjaival.
 • A nevezett pálinkák, párlatok eredményeinek rögzítése elektronikusan a zsűritagok által, az egyesület által kidolgozott saját tulajdonú, egyedi számítógépes szoftver segítségével történik.

Odaítélhető nagydíjak, címek:

 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb kereskedelmi főzdéje” cím, egyben az egész verseny győztese.
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb pálinkája”
 • „QUINTESSENCE – 2022 közönségdíjas pálinkája”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb magán és bérfőzetett párlata”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb bérfőzdéje”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb bérfőzetője”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb magánfőzője”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb női magánfőzője”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb ongai pálinkája/párlata”
 • „QUINTESSENCE – 2022 legjobb értékelő/bíráló zsűritagja”

A közönségdíjas pálinka/párlat cím kizárólag a kereskedelmi forgalomban kapható aranyérmes pálinkák/párlatok közül kerül kiválasztásra 2022. január 28-án, a versenyhez kapcsolódó pálinka gálán résztvevő és meghívott társadalmi zsűri tagjai által.

A champion-díjak:

Champion díj csak a jövedéki törvény szerinti pálinkának minősülő, pálinkazárjeggyel vagy kereskedelmi forgalomban kapható szeszesital zárjeggyel ellátott párlat terméknek adható oda. A díjakért csak kereskedelmi forgalomban kapható termékek versenyezhetnek. Strong (magas alkoholtartamú, 48% V/V alkohol felett) pálinkáknál/párlatnál külön champion díj kerül kiadásra, ha az alábbi feltételek a strong tételeknél is fennállnak. A champion díj alketegóriánként csak akkor ítélhető oda, ha az adott fajta mintából legalább 8 nevezett minta került értékelésre, és volt kiváló, azaz nagyaranyérem esélyes (95‒100 pont) pálinka/párlat az értékelt tételek között. Ha a nevezett és minimum 95 pontot kapott desztillátum a saját alkategóriájában az alacsonyabb nevezett mintaszám okán nem kaphatja meg a champion díjat, akkor automatikusan az „egyéb almatermésű, csonthéjas … stb.” kategóriában indul a champion díjért. A champion díj választás során az öt legnagyobb pontszámú tétel kerül a zsűri elé. Pontegyenlőség esetén a magasabb ízlelés (zamat) alkategóriára adott pontszám az irányadó. Ha a pontegyenlőség ezt követően is fennáll, akkor az illatolás (szaglás) részegységre adott pontszám következik. Ha ezek egyenlősége miatt sincs döntés, akkor valamennyi, azonos pontot elért tétel megméretteti magát a champion választás során. A legjobb öt tételről a zsűri jelenlévő minden egyes tagja a bíráló-szoftver segítségével adja le szavazatát. Szavazategyenlőség esetén a zsűri elnök által leadott szavazat dönt a díj elnyeréséről. A champion díjak közül kiemelkedik, és a meghirdetett nagydíjak számításánál plusz pontokkal dotálódnak azon tételek, melyeket a fogyasztók szélesebb köre ismer, a kereskedelmi értékesítési számok, a fogyasztói szokások és a versenyeken való magasabb nevezési számok felülreprezentálnak. Ezek a következők: birs, Vilmoskörte, kajszibarack, szilva és illatos szőlő.

Kategória győztesek:

Kategória győztes csak a jövedéki törvény szerinti magán- és bérfőzető által nevezett párlat lehet. A vonatkozó szabályok más területen megegyeznek a pálinkák champion díj elnyerésének feltételeivel.

Arany-, ezüst- és bronz oklevelek, érmek:

A résztvevők a versenyen elért eredményüknek megfelelően a szervezőtől névre szóló oklevelet és érmeket kapnak.

A minősítések a következők:

 • Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes): 95‒100 pont
 • Kiváló (arany): 89‒94 pont
 • Kiemelkedő (ezüst): 79‒88 pont
 • Átlagos, jó (bronz): 69‒78 pont
 • Elfogadható (kisebb hibákkal tarkított): 58‒68 pont
 • Hibás (hibáktól fedett): 57 pont alatt

Esetleges egyéb különdíjak:

Az odaítélt nagydíjak, címek mellé ajándékok, szponzori felajánlások, ajándékcsomagok kapcsolódnak.

A felhelyezhető nyakcímkék:

A szervező engedélyezheti, hogy a résztvevők a pálinkájukra/párlatukra olyan címkét tegyenek, amely tartalmazza a versenyen elért eredményüket. A felhasználónak ebben az esetben kötelessége igazolni a felhasznált tételszámot, amit a szervezőnek joga van ellenőrizni.

Az Ongai Kulturális Egyesület által engedélyezett, az egyesülettől megvásárolható arany, ezüst és bronz, illetve champion nyakcímkék

A nyakcímkék rendelésére a verseny eredményhirdetését követően 2022. március 01-ig van lehetőség.

A „verseny győztese”, a legjobb kereskedelmi főzde pontszámítása:

 • A nevezett tételekből a nyolc legmagasabb pontszámot elért minta eredményét veszi figyelembe a pontszámítás a következők szerint:
  • Minden kiemelkedő (ezüst), 79‒88 pontot elért pálinkáért, párlatért: 3 pont
  • Minden kiváló (arany), 89‒94 pontot elért pálinkáért, párlatért: 5 pont
  • Minden Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes), 95‒100 pontot elért pálinkáért, párlatért: 7 pont
  • Minden Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: 9 pont
  • Minden kiemelt Champion díjat elért pálinkáért, párlatért: 11 pont
  • A verseny legjobb pálinkájáért/párlatáért 13 pont
 • A meghirdetett 9 versenykategóriában alkategóriánként csak a legjobb, maximum 1‒1 (egy-egy) termék eredménye számít bele a fődíjakért folytatott versenybe.
 • Aki a verseny győztese, a legjobb kereskedelmi főzde cím megszerzéséért elindul, az alábbi alkategóriák közül legalább három különbözőre kötelező terméket beküldeni: birs, Vilmoskörte, kajszibarack, szilva és szőlő. Az öt alkategória közül a három legmagasabb pontszámú eredmény kötelezően beszámítandó a „verseny győztes” számításába.

A legjobb bérfőzető, magánfőző, női magánfőzője pontszámítás:

 • Ezen meghirdetett nagydíjak kiadásához a „verseny győztese”, a legjobb kereskedelmi főzde pontszámítást kell alkalmazni.

A legjobb bérfőzde pontszámítás:

 • A bérfőzdék a legjobb bérfőzde címért a bérfőzetők által a náluk főzetett pálinkák kapcsán leadott származási igazolással versenyeznek. Az adott bérfőzdében főzetett bérfőzések maximum 30 legjobb eredménye kerül összesítésre.
 • A vonatkozó kategóriában a bérfőzetők száma nincs korlátozva. Minden bérfőzető maximum a 8 legjobb minősítését elért mintájával járul hozzá a legjobb bérfőzde eredményének megállapításához a „verseny győztese”, a legjobb kereskedelmi főzde pontszámítást alkalmazva.

A verseny meghirdetett fő és kiemelt alkategóriái:

 • 1. Almatermésűek
  • 1.2. birs, birsalma, birskörte, vadbirs (kiemelt kategória, champion)
  • 1.5. Vilmoskörte (kiemelt kategória, champion)
 • 2. Csonthéjasok
  • 2.3. kajszibarack (kiemelt kategória, champion)
  • 2.6. szilva (kiemelt kategória, champion)
 • 3. Bogyósok, gyűjtött erdei vagy vadon termők
 • 4. Szőlő- és szőlő eredetű termékek
  • 4.1. szőlő-illatos/muskotályos (kiemelt kategória, champion)
 • 5. Vegyes pálinkák/párlatok
 • 6. Érlelt és ágyas pálinkák/párlatok
 • 7. Egzotikus és egyéb gyümölcspárlatok
 • 8. „Életstílus párlatok” (gin, rum, whisky, likőr stb.)
 • 9. Zöldség- és egyéb párlatok, geist-ek

Amennyiben a magán- és bérfőzetők olyan főkategóriában (8. és 9.) és azok alkategóriáiban neveznek, melyben a törvény és a jelen versenyszabályzat alapján arra jogosultságuk nincs, az adott nevezett termék a bírálatot megelőzően megsemmisítésre kerül, melyről a nevezést eszközlő személy külön értesítést nem kap.

Bírálólap:

 • Az értékelő lapok az egyesület saját maga által fejlesztett számítógépes szoftver programjának segítségével kerülnek kitöltése. A bizottság, szükség esetén újabb bizottságok, illetve a csúcszsűri összesített lapot tölt ki, illetve szöveges értékelés ad mintánként, konszenzusos vélemény alapján.
 • Minden egyes mintát minimum 5‒6 bíráló (bizottsági tag, bizottsági döntnök, 3‒4 gyorsbíráló), szükség esetén csúcszsűri tagok kóstolnak meg.
 • Az értékelés a pálinka és párlatversenyeken eddig nem alkalmazott, egyedi struktúrájú, 100 pontos rendszer alapján történik, ahol a főkategóriák alkategóriákra vannak osztva, melyek eltérő nagyságú pontszámokkal jelzik a pálinka/párlat adott „rész-funkcionális” értékét. Ezek a következők:
 • I. Illatolás (szaglás)
  • technológiai tisztaság
  • intenzitás
  • gyümölcskarakter
  • tartósság (szárazpróba)
 • II. Ízlelés (zamat)
  • technológiai tisztaság
  • intenzitás, tartósság
  • gyümölcskarakter
  • szájérzet
 • III. Harmónia (komplexitás)

A lehetséges minősítések:

 • Champion esélyes (nagyaranyérem esélyes): 95‒100 pont
 • Kiváló (arany): 89‒94 pont
 • Kiemelkedő (ezüst): 79‒88 pont
 • Átlagos, jó (bronz): 69‒78 pont
 • Elfogadható (kisebb hibákkal tarkított): 58‒68 pont
 • Hibás (hibáktól fedett): 57 pont alatt

Egyéb kedvezmények:

 • Kedvezményes szállás lehetőség az eredményhirdetés hétvégéjén (2022. január 28‒29. péntek‒szombat) Hotel Lycium**** Debrecen, Hunyadi u. 1‒3., az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett pálinkagálán és bálon, az egyesülettől kapott promó kóddal.
 • Az aranyérmes kereskedelmi tételek ‒ magyar és angol, illetve egyes esetekben román nyelvű termékleírással ‒ bekerülnek a Quintessence 2022 A Pálinka Világa című könyvbe.
 • Az aranyérmet elérő magán és bérfőzetők személye bemutatásra kerül a Quintessence 2022 A Pálinka Világa című könyvben
 • Az aranyérmes kereskedelmi tételek a nagyközönségnek is bemutatásra kerülnek 2022 nyarán, a versenyhez kötődő nagyszabású országos kulturális rendezvényeken.

Egyéb feltételek:

 • A vizsgálatra kerülő minták sorrendjét a versenyigazgató előre köteles meghatározni. Minden esetben a közömbösebb ízű, illatú termékekkel kell kezdeni a bírálatot, majd az áthatóbb ízű, illatú termékek következnek. Először az alacsonyabb alkoholtartalmú minták kerülnek a zsűri elé. A minták alkoholtartalma kategóriánként kerül ‒ mint információ ‒, a bírálatok során a zsűritagok felé. A strong (48 % felett) mintákat lehetőség szerint külön körben bírálja a zsűri.
 • Azonos típusú termékek esetében az illat- és az ízhatás növekedése szerint kell a mintákat besorolni. Sorozatvizsgálat esetén lehetőleg azonos íz- és illatjellegű termékeket ajánlatos bírálni.
 • Az a személy, aki a minták szállításában, raktározásában, előkészítésében, felszolgálásában közreműködik, nem lehet a zsűri tagja.
 • A versenyszabályzat megsértése esetén, az érintett bizottság zsűri tagját a versenyigazgató felmentési joga alapján mentesíti a további bírálat alól.
 • Az egyes vizsgálatok között ízhatást közömbösítő anyagokat kell/lehet fogyasztani a bírálóknak. Ezek lehetnek: ivóvíz, ásványvíz, kifli, sajt vagy alma. A bírálat során megfelelő időközönként pihenőt kell elrendelni. A bírálati potenciál megítélése a versenyigazgatónak az elsődleges feladata.
 • A bírálat során az értékelő megbeszélésen kívül tételekkel kapcsolatban beszélgetni, a termékekre utaló megjegyzéseket tenni tilos.
 • Az adatfeldolgozás során kizárólag a versenyigazgatónak szolgáltatható adat, melyek az eredmény kihirdetéséig titkosnak minősülnek.
 • A versenyben résztvevők bírálati eredményeiket 2022. január 30-tól február 01-ig elektronikusan kapják meg. A versenyeredményekről csak az eredményhirdetést követően kérhető információ, felvilágosítás, addig a verseny szervezőjének arról nem áll módjában tájékoztatást adni!
 • A verseny tisztasága érdekében a Versenyt Szervező Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy mind a nevezett, mind a díjazott termékek köréből sorsolással kiválasztott minták eredetének, illetve a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő analitikus laboratóriumi vizsgálatot (metanol, cukortartalom stb. megállapítása) elvégeztesse. Pozitív eredmény esetén az elnyert díj sajtópublicitás mellett visszavonásra kerül.

A verseny nyilvánossága:

A Szervező Bizottság törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A zsűrizést úgy szervezi, hogy azt bárki megtekinthesse, annak tilalmával, hogy a zsűri munkáját nem zavarhatja, és arra befolyásolási kísérletet sem tehet.

Aranyérmes pálinkák/párlatok megőrzése az utókornak:

A versenyen résztvevő kereskedelmi nevezők vállalják, hogy amennyiben a nevezett pálinkáik/párlataik aranyérmet kapnak, akkor minden egyes aranyérmes pálinkából egy palackot (min. 0,35 liter) térítésmentesen felajánlanak az ongai Darvas Közösségi Ház és Múzeum számára, ahol azok a pálinkamúzeumban megőrzésre kerülnek az utókor számára.

A versenyszabályzat annak meghirdetése utáni módosítása:

A verseny szervezői fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a pálinka/párlat versenyek törvényi szabályozásával kapcsolatban időközben új jogszabályok, rendeletek jelennek meg, illetve az e-terület felügyelő illetékes hatóságok (NAV, Pénzügyminisztérium, Agrárminisztérium) a verseny meghirdetését követően kiadott állásfoglalásai, illetve az aktuális érvényben lévő járványügyi korlátozások alapján a kiírt és közzétett versenyszabályzaton módosítsanak, melyet a verseny hivatalos honlapján tesznek közzé.