IX. Békés Megyei Házipálinka Verseny 2020 – Békéscsaba

IX. Békés Megyei Házipálinka Verseny 2020 – Békéscsaba

 

   Nevezési határidő: 2020. február 10.

   Bírálat: 2020. február 15. – 2020. február 16., 09:00 – 17:00

   Eredményhirdetés: 2020. február 22., 17:00

   5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. (Csabagyöngye Kulturális Központ)

   link

XVII. Csabai Farsang –
IX. Békés Megyei Házipálinka Verseny
versenyfelhívás

A verseny meghirdetésének köre: Békés Megye határain belül élő magánfőzők és bérfőzetők, akik Békés megyében főzték, vagy főzették ki saját cefréjüket.

Nevezési határidő: 2020. február 10. (hétfő)

Nevezési minta: mintánként 0,5 liter.

Nevezési díj: mintánként 1000,- Ft.

Nevezési minták átvétele a Csabagyöngye Kulturális Központban (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), hétfőtől szombatig 8.00 és 21.00 óra között történik.

Nevezési feltételek:

 • Nevezni KIZÁRÓLAG pálinkával lehet! (2008. évi LXXIII. törvény, 2§)
 • A versenyen Békés Megye határain belül élő azon magánfőzők és bérfőzetők vehetnek részt, akik Békés megyében főzték, vagy főzették ki saját cefréjüket. Nevezéskor a minta eredetét és a jövedéki adó befizetését az alábbi módon kell igazolni:
 1. a 2016. előtt előállított párlat esetén a jövedéki tv. szerinti magánfőző a 67/A § (3) szerinti származási igazolvánnyal, illetve a 67/A. § (7) bekezdésében előírt önkormányzati bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolást kell a magánfőzetőnek benyújtania. 2016-tól előállított párlat esetén a párlat adójegy meglétét kell igazolni.
 2. Jövedéki tv. szerinti bérfőző, a 66. § (6) bekezdésében meghatározott származási igazolvánnyal igazolja az előállított párlat származását.
 • A nevezett pálinkával egyidejűleg ki kell tölteni a nevezési lapot és be kell fizetni a nevezési díjat. Nevezéskor a lakhely igazolásához a nevezőnek fel kell mutatnia lakcímkártyáját. A nevezési lap leadásakor a nevező aláírásával igazolja a megadott adatok valódiságát és azt, hogy felelőssége teljes tudatában megértette a pálinka bérfőzetés és magánfőzés jogi vonatkozásait.
 • A nevezési feltételek megszegése esetén a nevezett pálinkát kizárjuk a versenyből. Kizárt pálinkát sem lehet visszakérni.

Kategóriák*:

 • vadgyümölcs pálinka
 • nemes gyümölcs pálinka
 • szőlő törköly pálinka
 • vegyes pálinka
 • érlelt pálinka (az a gyümölcs- vagy törkölypálinka, amelyet legalább három hónapig érleltek fahordóban)
 • ópálinka (az a gyümölcs- vagy törkölypálinka, amelyet legalább egy évig érleltek fahordóban)
 • ágyas pálinka (az a gyümölcspálinka, amelyet gyümölccsel együtt érleltek legalább három hónapig)

Kiadható elismerések:

 • bronz minősítés
 • ezüst minősítés
 • arany minősítés
 • a verseny legjobb vadon termett vadgyümölcs pálinkája
 • a verseny legjobb termesztett vadgyümölcs pálinkája
 • a verseny legjobb termesztett nemes gyümölcs pálinkája
 • a verseny legjobb szőlő törköly pálinkája
 • a verseny legjobb vegyes pálinkája
 • a verseny legjobb magánfőzött pálinkája
 • a verseny legjobb bérfőzetett pálinkája
 • a verseny legjobb érlelt pálinkája
 • a verseny legjobb ópálinkája
 • a verseny legjobb ágyas pálinkája
 • az év különlegessége
 • arany demizson díj
 • ezüst demizson díj
 • bronz demizson díj
 • az év házipálinkája
 • különdíjak odaítéléséről az adományozók külön dönthetnek

A verseny szervezői gondoskodnak a benevezett pálinkák teljes anonimitásáról, az adatok titkosságáról, az elfogulatlan és hiteles zsűri megszervezéséről, a zsűrizés ideális körülményeinek biztosításáról valamint a verseny ünnepélyes eredményhirdetésének lebonyolításáról és a díjak, oklevelek átadásáról.

A nyilvánosan megtekinthető zsűrizésre 2020. február 15-én és 16-án, 9.00-tól 17.00-ig kerül sor a Csabagyöngye Kulturális Központban.

A benevezett italok számától függően fog alakulni a zsűrizés lebonyolítása. A zsűrizés lezajlásáról a zsűri tagjai döntenek, ahogy arról is, hogy a rendelkezésükre álló napok közül mennyit vesznek igénybe, mely napokon és milyen időtartamban végzik tevékenységüket. A zsűrizés menetébe bárki betekintést nyerhet, ennek két feltétele van: nem szabad a zsűrit munkájában zavarni és nem szabad kísérletet tenni a zsűri befolyásolására.

Az eredményhirdetés 2020. február 22-én (szombaton), 17.00-tól lesz megtartva a Csabagyöngye Kulturális Központban.

A részvételért járó emléklapokat, a díjazásban részesített pálinkákhoz járó okleveleket és díjakat az eredményhirdetés során, illetve a Csabagyöngye Kulturális Központ információs pultjánál lehet átvenni – 2020. március 31-ig. Az értékelőlapokat 2020. március 2-től elektronikus úton küldjük el az e-mail címet megadó nevezőknek, a többiek személyesen tudják átvenni azokat a Csabagyöngye Kulturális Központ információs pultjánál – szintén 2020. március 31-ig.

A verseny kiírása és a nevezési lap letölthető a Csabagyöngye Kulturális Központ honlapjáról (www.csabagyongye.com).

További felvilágosítás kérhető Varga Gábortól a 06 66 449 222-es és a 06 30 456 7227-es telefonszámokon vagy a vargagabor@csabagyongye.com e-mail címen.

A VI. Békés Megyei Házipálinka Verseny szervezője a Csabagyöngye Kulturális Központ (5600 Békéscsaba,
Széchenyi u. 4. Tel.: 06 66 449 222, e-mail: info@csabagyongye.com)

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kapcsolódó jogszabályi környezetben a verseny kiírását követően változás következik be, illetve az érintett hatóságok állásfoglalásokat adnak ki, a kiírt és közzétett versenyfelhívás nevezési feltételein módosítson, melyet a csabagyongye.com oldalon közzétesz.

* Csak olyan szeszes ital nevezhető pálinkának, illetve törkölypálinkának, amely:

 • kizárólag Magyarországon termett, nem sűrített, nem szárított és nem aszalt gyümölcsből, illetve Magyarországon termett szőlőtörkölyből készült Magyarország területén, beleértve a palackozást is
 • kizárólag erjesztett gyümölcs, illetve erjesztett szőlőtörköly párlatát tartalmazza
 • lepárlásakor úgy finomították legfeljebb 86% alkoholtartalmúra, hogy megőrizte az alapanyag ízét és aromáit, és legalább 37,5% alkoholtartalommal palackozták
 • semmilyen módon nem ízesítették, édesítették vagy színezték (leszámítva a hordós és a gyümölcságyas érlelést) **
 • Az Ausztria négy tartományában (Alsó-Ausztria, Burgenland, Stájerország, Bécs) termelt kajszibarackból előállított párlatot is pálinkának nevezik. ***

** 2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról – http://goo.gl/wi7JDi

*** Az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről – http://goo.gl/9hIiER